Kunstforeningen Køge Bugt fylder 40 år! … og så flyttede jeg til Solrød – midt i Køge Bugt!

Af Erik Jensenius, aktiv i foreningsarbejde siden 1975

Nydelige grønne omgivelser ganske vist – men lidt langt borte fra det kulturliv jeg måske ikke benyttede voldsomt meget af i storstaden.

”Sker her slet ikke noget i området” dristede jeg en dag til at spørge en af de lokale beboere i den landsby hvor jeg havde slået mig ned – med kone og tre børn.

”Du kan jo prøve at melde dig ind i Kunstforeningen” lød svaret fra den lokale!

”Oho – En Kunstforening” udbrød jeg overrasket – i sikker tillid til at det var en af de kunstforeninger, der holder ét møde om året – og udlodder et korsstingsbroderi – sirligt udført af brugsudelerens kone!

Korstingsbroderi eller ej, så meldte jeg mig ind – og erfarede snart at det var den lokale læge der var formand for løjerne.

Nå ja – lægen, brugsudeleren eller den pensionerede skolelærer – det kunne lige som komme ud på et!

Jeg havde dog ikke været medlem ret længe, før det gik op for mig – at det kunne det slet ikke – det der med at ”komme ud på ét”!

Pludselig så jeg mig omringet af ildsjæle, der med den lokale læge i spidsen, kæmpede for alt hvad der kunne fremskaffes af kulturelle tiltag i et ellers kulturfattigt område.

Et lokalt forsamlingshus blev reddet på stregen, og blev hjemsted for swingende jazz og besøg af prominente navne som Teddy Wilson – Niels Henning Ørsted Pedersen – og fast turnestart for Gasolin, med Kim Larsen som frontfigur.

Ambitionsniveauet til et par motorvejsrastepladser blev væsentlig formindsket, da Kunstforeningen rejste massive krav om naturbevaring.

Og ved foreningens mellemkomst, blev også andre væsentlige miljøer bevaret, hvilket bl.a. har bevirket at en gård i Greve, er blevet omdannet til et stort lokalhistorisk museum!

Og var der endelig en gammel gård, der måtte lade livet for udviklingen, skete det ikke uden at hele Kunstforeningens kulturelle arsenal blev sat ind for at gøre opmærksom på de kommunale tiltag.

Badelivskulturen havde i mange år trange kår i området – så heller ikke her kunne Kunstforeningen lade være at blande sig – og var da også medvirkende til at der i dag kan bades i Køge Bugt – uden at man støder sammen med fækalier og industriudslip.

En teltudstilling med topnavne i moderne dansk kunst skød gentagende gange op på et areal foran en af storstadens gamle militære forposter ”Mosede Batteri”!

Planerne om at det ville munde ud i et museum for moderne kunst på området var langt fremme – men blev overhalet indenom af et lignende projekt tættere på storstaden.

Køge Bugt fik dog sit kulturhus – Portalen – som også kom til at rumme plads til væsentlige kunstudstillinger – ikke mindst på grund af Kunstforeningens energiske lobbyarbejde.

Projektet med Portalen kom godt nok til at koste en borgmester jobbet – men Portalen, der i dag er Storkøbenhavns væsentligste koncerthus, er senere blevet brugt af de politiske kulturmodstandere, til at profilere kommunens formåen!

Sådan er der jo så meget!

Kunstforeningen rykkede snart ind i Portalens Gallerier med kunstudstillinger og har i årenes løb arrangeret omkring halvfjers udstillinger, med et utal af danske og internationale kunstnere af meget høj karat.

Også Mosede Batteri – i daglig tale ”Fortet” – der i starten var baggrundskulisse for de store teltudstillinger – er nu ramme om en stor årlig kunstudstilling i de rustikke rum.

Desværre er der nogle der er gladere for at vise de tapre danske krigsbedrifter, end kunst – så fortet er så småt ved at blive omdannet til museum for krudt og kugler!

Og mod krigere kæmper selv kunstforeninger forgæves.

Kunstforeningen Køge Bugt som nu fylder fyrre år – har også gennem næsten alle årene, været ”fødselshjælper” for talenter både inden for billedkunst, keramik, smykkekunst og skulpturer.

Her tænker jeg naturligvis på den årlige ”Forårsudstilling” der nærmest er legendarisk i området og som hvert år trækker hundredvis af gæster.

Ikke så få etablerede navne i dansk kunst, viste bævende deres første værker på denne udstilling – og høstede deres første virkelige anerkendelse blandt kolleger og kunstinteresserede.

Desværre har mange, efter deres succes, glemt rødderne – så ”Kunstforeningen Køge Bugts Forårsudstilling” figurerer kun på de færrestes CV’er.

Mange af kunstforeningens tidligere aktiviteter er desværre ikke længere mulige at gennemføre.

De berømte ”Forfatteraftener” hvor mange af tidens store bog-navne, samlede fulde huse, har desværre måtte glide ud, da honorarerne er blevet så høje at det ellers kun kunne have været blevet til dette ene arrangement om året – men andre tilbud er trådt i stedet – og kommunerne der tidligere troede at ”Kultur” var afgrænset af idrætsbanens hegn – har nu for længst tilsmilet foreningens aktiviteter med rigtig pæne tilskud – selv i sparetider og meget tyder på at den kultur, der for fyrre år siden dukkede op mellem hvedemarker og blomstergartnerier, vil overleve – men uden en lang række ildsjæle i Kunstforeningen, var den nok ikke blevet til andet end brugsuddelerens kones broderier!

Erik Jensenius

Kunst og kultur på Vestegnen