Om Foreningen

Tættere på kunst og kultur – og andre med samme interesse

Kunstforeningen Køge Bugt er samlingsstedet for 500-600 mennesker der interesserer sig for hvad der sker i kulturlivet. Som lægger vægt på de værdier der allerede findes, og som ønsker at følge med i og præge udviklingen i kunsten og kulturen – især i Greve og Solrød kommuner.

Foreningen har bl.a. været initiativtager til fredning af Karslunde-Karlstrup moser, oprettelse af Greve borgerhus, istandsættelse af Jersie Forsamlingshus og stod bag udstillinger på Mosede Fort, der gav stødet til etableringen af Portalen, Køge Bugt Kulturhus.

Kunstforeningen arrangerer udstillinger, kunstneraftener med malere, keramikere og forfattere, koncerter, ture mv.

Foreningen udsender ca. 4 medlemsblade årligt med orientering om arrangementer. Medlemmerne kan øve direkte indflydelse på arten af arrangementer, ved at slutte sig til en af medlemsgrupperne.

Vi håber du har lyst til at være med.

Velkommen!

Kunst og kultur på Vestegnen