Generalforsamling

Der er generalforsamling torsdag den 17. juni 2021 kl. 18.00

i Jersie Forsamlingshus, Nordre Byvej i Jersie

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Tilmelding til spisning senest den 10. juni til

Erik 6112 7576 / eh@kunstbugt.dk

Johnni i forsamlingshuset 3074 1554