Ordinær Generalforsamling

Vi indleder med Forloren skildpadde

 

Derefter generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

På valg er:

a. Kasserer Erik Hansen

b. Bestyrelsesmedlem Kirsten Gulbrand Mortensen c. Bestyrelsesmedlem Peter Reinholt

d. Bestyrelsessuppleant Ebba Krogh

e. Revisor Kirsten Pedersen

d. Revisorsuppleant Peter Pedersen

7. Eventuelt

 

Forslag sendes til formanden senest 18. marts 2018