Forårsudstilling

I weekenden 7. – 8. april 2018 afholder Kunstforeningen Køge Bugt sin årlige Forårsudstilling på Greve Gymnasium. Her har alle medlemmer mulighed for at vise deres kunstværker, hvad enten det er malerier, skulpturer, fotos eller kunsthåndværk e.a.

Der er også mulig for, at det enkelte medlem, der er med på udstillingen, kan have en gæstekunstner med på udstillingen og det med sin egen stand.

Mange af jer arbejder sikkert løbende med jeres kunstneriske gen, men der kan også være nogen for hvem denne annoncering er startskuddet på at etablere eller genetablere den kunstneriske løbebane. Der er tale om en ikke censureret udstilling, hvor erfarne og mindre erfarne kunstnere mødes med deres værker til gensidig glæde og inspiration. Bestyrelsen såvel som de øvrige medlemmer glæder sig til se, hvad der kommer ud af anstrengelserne uanset hvor man er på skalaen, som naturligvis ikke er værdisat. Vigtigst er det at man er engageret i det man laver og vi sammen kan få et par fornøjelige dage på Greve Gymnasium.

Tilmelding skal være skriftlig og skal ske til Erik Hansen senest den 23. februar 2018 info@kunstbugt.dk eller pr. brev til: Erik Hansen, Yderholmvej 10, 2680 Solrød Strand.

Hvis der er nogen spørgsmål kan Erik kontaktes på telefon 5614 4264 / 6112 7576

Det koster kr. 200,00 at udstille, hvis man er medlem. Det koster kr. 300,00 at udstille, hvis man er gæst.

Udstillingsafgiften indbetales samtidig med tilmeldingen til registrerings nr. 1551 konto nr. 6560520. I løbet af marts udsendes, som en del af medlemsbladet, et katalog med oversigt over alle udstillere på Forårsudstillingen.

Café & musik

I cafeen sælges sandwich, kaffe & kage/te samt øl, vin og vand og der vil være musikalsk underholdning i løbet af weekenden.

Udstillingens åbningstid er

Lørdag kl. 13.00 – 17.00 og søndag kl. 10.00 – 16.00

Udstillingsbetingelser

Alle udstillere skal være medlem af Kunstforeningen Køge Bugt eller gæst hos et medlem, der er med på udstillingen. Ved tilmelding skal man oplyse hvad man udstiller – om det er maleri, skulptur, keramik eller andet. Gerne samtidig med tilmeldingen og senest den 23. februar 2018 skal man indsende den tekst man ønsker medtaget i kataloget (maks. 25 ord) samt et billede af et af de udstillede værker, såfremt man ønsker det medtaget i kataloget. Teksten og billedet (i jpeg udgave) sendes som e-mail post til Erik på info@kunstbugt.dk

Klargøring af udstilling

Kunstforeningens bestyrelse fordeler udstillingspladserne, som anvises straks ved indgangen til udstillingsområdet. Man forestår selv ophængning e.l. som kan starte fra kl. 10.00 lørdag den 7. april. Ophængning skal være påbegyndt kl. 11.00 og være klar inden udstillingen åbner kl. 13.00.

Hver udstillingssektion er på 2 meter i højden og 2 meter i bredden i form af fast væg eller opstillede vægplader. På pladerne må kun anvendes små søm e.l. Der udlånes kroge til større værker. Har du brug for borde kan du disponere over to skoleborde.

Afslutning af udstillingen

Din udstilling må først pakkes sammen når udstillingen slutter søndag kl. 16.00 og du skal påregne, at medtage alt det du har anvendt til udstillingen. Har du solgt nogle af dine værker skal du afregne 10 % af værkernes pris til Kunstforeningen Køge Bugt. Den sum som kunstforeningen derved får til rådighed anvendes til indkøb af kunst på udstillingen. Disse værker bortloddes ved den årlige generalforsamling.